Team

 

 

 

 

https://twitter.com/DukeJohn Braganzaganza 

{RP 21+} King John V of Portugal. Married to https://twitter.com/auroretrav2014  Father of Alexander & Catherine. (Not GOT)

 

 

 

Aurore Braganzav2014

Aurore Braganza…..Marchioness of Vila Viçosa Queen Consort to  https://twitter.com/DukeBraganza King of Portugal. Fate brought us together, enchanted by Kismet he became my destiny. {RP/OC/18+}

 

 

 

 

 

 

Site Admin… https://twitter.com/evansmarilyn456 and writer of the first two books in the Winds of Change series! Fate & Kismet. The third “Destiny” a collaboration with my writing partner @Rembeau3

Lihttps://www.amazon.co.uk/gp/product/B0892MVK1X/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i0ndy Evans

 

 

 

Remy Beaumont

https://twitter.com/Rembeau3 Surfer dude who writes fiction, fan fiction and SLs, posts random stuff and doesn’t take much too seriously. Warped sense of humour essential.

 

 
 

4 Replies to “Team”

 1. 1640: A small group of conspirators stormed the royal palace in Lisbon and deposed the Vicereine of Portugal, Margaret of Savoy on 1 December 1640. She, famously, tried to calm the Portuguese people during demonstrations in the Terreiro do Paço, at the time, Lisbon’s main square, but her efforts failed. The Duke of Bragança, head of the senior family among the Portuguese nobility, accepted the throne as João IV of Portugal later the same day. João IV’s entire reign was dominated by the struggle to maintain Portuguese independence.((SL Fight for the Crown))

  It is a big lie, the restoration did not take place on December 1, 1640 and I taste it in Latin.

  PHILIPPO IV. quod non tantas haberet vires, ut vel fubditos rebelles frangere poffet. Hac opportunitate ufi Lufitani A. 164o. die 1. Decembris excuffo Hifpanorum jugo JoANNEM IV. Ducem Bragantiæ fibi Regem elegere. Galli in Belgio, Angli in Indiis ex ruinis Monarchiæ

  it says here, that Joao IV was king of England (Anglo), France (Galli), Belgium (Belgio) and India (Indian) and not of Portugal.

  Luiitani proprium regem elegerunt Joannem IV. ducem Bragantiae, qui regnavit ufque ad annum 1656. Huic fucçellit Alphonfus VI. mortuus anno 1683. atque Alphonfo Petrus II. qui e vivis migra, vit anno 1706,

  In this last section of the Habsburg house, John IV reigns from 1656 because his uncle Philippe IV of Spain dies and passes the kingdom on to his nephew

  In all your statements you should prove it in Latin and not in English or Portuguese

 2. my 21 paternal grandfather, Rudolfus I Germaniae Imperator

  GENEALOGIAE FRANCICAE IPLENIORASSERTIO.
  Vindiciarum Hifpanicarum, Novorum Luminum, Tampadum Hiftoricarum Et Commemtorum Libellis, Lotharingia Mafculina , Alfatia vindicata , Stemma Auftriacum, de pace cum Francis ineundaConfilium, de Ampulla Remenfi difquifitio, & Tenneurius expenfus, A JOANNE JACOBO CHIFFLETIO. Anno MDCLIV cam Chrjfiamiffimi Regis Privilegio.

  Thoringorum, ideft non longé à Rheno Thoringorum & Felgarum termino conftitutum; his Antverpiæ permissum, nec ultra, redire ad fuos ritus , dum commune Belgarum fàcramentum pro novo imperio dicerent. Omnia publice gaudii figna, & ipfe non abfurdus vultu comitatem, fermione Felgarum gratiam præferre: fed nobilium qui fupererant tacite indi: gnabantur, refpicere coaéti in Burgundionum folio principem gentis diu inimicæ : mutatum fcilicet dominum, ut pj,illi Belgis

  my 12 paternal grandfather, Philippus II of Spain with Catharina de Bragantiae, had a brother who was Fernando I Germaniae Imperator, after which he had two children, a name of Maximiliano II king of Hungary and Imperator Germaniae and another Carolis Archiducis (within these sons had offspring to Reis da Bohémia, Hungary, and Germaniae)

  honori Ferdinardi Auftriaci Felgarum Gubernatoris à S. P. Q. Antuerpienfi decreta , & adornata cum figuris & iconibus, à P P. Rubenio, delineatis, & commentario Cafperii Gevartii. Antuerpiæ, à Tulden, 1641. in-fol. atl. v

  Regiæ Philippi IV. ad Marchioncm de Caracena Belgii Hifpanici Gubernatorem;Jus Felgarum circa Buliarum Pontificiarum Receptionem : y el otro : Defenfio Belgarum confra Evocationes , & Peregrina judicia

  Archiducis Alberti Pj Felgarum Principit. Antvertypis Plantin. 1622.4.; Bergue S.J^immoch, Felgarum & Belgicâ

  my 10 paternal grandfather Joannes IV King of Portugal,

  Pro Catharina Duciffa Bragantiæ, immediatè Eduardi filia arguebatur, Patrem Eduardum fi tempore mortis Henrici in vivis fuiffet , indubitatum futurum regni hæredem , Eduardo defun&o ipfi ejus filiæ fuperftitiidem jus competere, eam Rainutio gradu proximiorem, & Philippo fororis filio , cum ipfâ effet fratris filia , præferendam, Pro Philippo Caftellæ Rege, Ifabellæ Emanuelis filiæ, & Caroli V, Imperatoris filio , afferebatur ; Rainutium Eduardi nepotem,& Catharinam ejufdem filiam , beneficio juris Repræfentationis niti, quod nihil aliud erat, quam fi&iojuris civilis , nec ad regnorum fucceffiones pertinebat , ipfum Rainutio gradus proximitate, Catharina fexus nobilitate , utrifque ætatis prærogativa poti9rem. A Philippo IV. ( Philippi II. qui armis regno potitus eft,nepote)Lufitani regiminis Caftellani pertaefi , defcifcentes, Johannem Bragantiæ Ducem , Theodofii filium , & Catharinæ nepotem ad regnum promoverunt: Caßellani id ut injuftè,& nequiter faétum incufant.

  my family and with DNA, you understand what I say, everything you write proves everything in Latin, as I have, Count Henry did not come from Burgundy, he came from Limburg, brother to Conrad

 3. Aurore Braganza…..Marchioness of Vila Viçosa Queen Consort to https://twitter.com/DukeBraganza King of Portugal. Fate brought us together, enchanted by Kismet he became my destiny. {RP/OC/18+}

  What is for you “Marchioness of Vila Viçosa Queen”

  Do you know what Marchioni or Marchione is? Give me your explanation, please, so I give it to you in Latin and to whom it belongs

 4. I like everything about the 4 crusades, Sybila, Baillian, Lusignan, Valois, Montagu, Dauphin de Viennois, I really like the sound of the melody, it’s very successful.

  Morocco from 1195 to 1725 belonged to the Jewish Kings of Hesse, Nuremberg, Bohemia, Portugal and Spain, and the kings of Portugal who came from Limburg and not from Burgundy, are Jews. The houses of Saxe, Bavaria, Brigantiae, Montfort, Schonenberg, Englisberg, Duens, Thuringen, Helveticos, Friburg, Chapelle, Savoie, Maurienne, Piemont, Trencavel de Faugeres de Lunas, all were Jews, like Valois.

  Comiti Brigantiæ , fundatori Albae Augix Brigantinæ,ac filio unigenito Vlrici II.Comiti&Gamartingenfis,& Brigantini, qui fucceffit Hugoni fine liberis mortuoT: Ac deindè Sigcfrido II. Vlricus I V. genuit Rudolphum Comitem â Pfullendorff & Brigantia, Rudolphus verò faâus ina• ritus Wulffildis, Henrici Nigri VVelphonis Bavariæ Ducis filiæ,

  Genealogia Comitium Brigantino ; Ludouico fecundo Françorum & Germaniae rege;Hugonem fecundum ,& filiam Eberhard ocomiti à Sünneberg

  Bragança that everyone says they belong to, must have a DNA equal to Radsulfos de Habsburgo and is proven in genetics agencies, the rest of Braganças are Turkish people, usurpers of Bragança names.

  Today everyone usurps names, bragança, guimaraes, usurp names of Portuguese Infants and Kings, because we are in a republic, at the time of the monarchy, Justice will be realized.

  HISTORIÆ ECCLESIASTICÆLIBER CXXVIII. ADRIANUS VI PAPA., CAROLUS V. OCCIDENTIS IMPERATOR

  S. XV. Solimanus ob finiftrum asaltus fruce cellum in rabiem a&us. Jac Bolius Solimanus ob adversum hujus expedi & feq. tionis fucceffum spe in rabiem versa, Jacques de tam impotenti ira commovebatur, ut Borbon.l.cit. parum abfuerit, quin furore ac indignatione abreptus ipsum Mustapham Sororium fuum hujus belli auctorem neciSæeal.XVI. addixiffet. Referunt Scriptorum non- A.C.1522. nulli, latam in eum fuisse sententiam, ut sagittis transfigeretur, jamque palo ad fubeundum extremum fupplicium fuisse alligatum, Pirum tamen Baflam sententiæ executionem differri jusliffe, donec ad Sultani pedes provolutus, amico suo vitæ veniam deprecaretur, Verum Solimanus, quod ejus jussa fuisfent neglecta, vehementiori ira accenlus, quantocius Pirum ad idem fupplicium condemnavit, atque ambo hac poena muletati obiiffent, nisi Solimanus Ballarum fuorum lacrimis commotus, a furore fuo remisisset, & utrique veniam indulliffet, ea tamen lege, ut MuItapha nunquam ejus conspectum lubiret.

  S. XXIV. Magnus Magister in fuo Palatio a Turcarum Imperatore in . Salutatus. Fac. de Riduo post, nimirum in ipfo Nativita Bourbon. D tis Christi Salvatoris fefto vigefima hin. du Siege de Rhodas quinta veces quinta Decembris die Solimanus urp. 682. bem, quam recens fuo imperio subjecerat, poflidendam ingreffus eft, ipfumque Magistrum, qui suum adhuc palatium incoluerat, invisit, multisque honorum significationibus cumulatum etiam Patrem fuum appellavit, hortatusque est, ne tristitia sese opprimi pateretur, fed invicto animo adverfde fortis invidiam toleraret.

  The bourbons or Borbonis come from Turkey, the father of Jacques de Borbon is Sultan Solimanus and I bring them in Latin and I have proof in DNA and they say they are heirs of kingdoms in Portugal, Spain and France and there is not a drop of blood to any King. is for people enlightened by the Saint, to open their eyes

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: